Download Our App: iApp iOS iApp Android

Service

Asia

Company Headquarter (Taipei)

Taiwan

Tel : +886-2-2708-6116

Fax:+886-2-2706-4492

Add:8F.-6, No.296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da-an District, Taipei
City, Taiwan

E-mail : info@tojin.com.tw

Taizhong Branch Office

Taiwan

Tel :+886-4-2425-1900

Fax: +886-4-2425-6695

Add:15F.-4, No.7, Zhongkang 3rd St., Xitun District,
Taichung City 40761, Taiwan

E-mail : info@tojin.com.tw

Tainan Branch Office

Taiwan

Tel :+886-6-384-2091

Fax: +886-6-384-0750

Add: No.86, Keji 5th Rd., Annan District, Tainan City,
Taiwan Postal Code: 70955

E-mail : info@tojin.com.tw

Vietnam Branch Office

Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM

Tel: +84-8-6678-1140

Add: Số nhà 19 Lô N4A, khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Dương Tiếp Bác

China Headquarter

China

Tel : +86-512-57370361

Fax: +86-512-57370362

Add:Kunshan Development Zone, move the middle on the
13th Huamin family Garden Building 6, Room 84-85,
Jiangsu Province, P.R.CHINA Postal code: 215300

Pinghu Branch Office

China

Tel : +86-769-81876506

Fax: +86-769-81876526

Add:Room703, Block3 District the 303th, South
Changqing Road, Chang-an, Town, Dongguan City,
Guangdong Province, PRC. CHINA